Sagprosa

Sagprosa handler altid om faktuelle emner i den virkelige verden. Der er tale om et sagsforhold af prosaisk karakter – dvs. at sagprosa dækker alle skriftlige genrer, der beskriver forholder sig til vores praktiske virkelighed. Af eksempler bør nævnes: 

 • Nyhedsartikel
  En nyhedsartikel er en faktuel tekst omhandlede et aktuelt(derfor nyhed) emne.
 • Kronik
  En kronik er en længere, uddybende avisartikel om et aktuelt emne. Den er ofte skrevet af en der ikke er ansat på den pågældende avis, men har en grundig viden om det pågældende emne.
 • Interview
  Er en samtale bestående af spørgsmål og svar. Findes både mundtligt (TV og radio) og skriftligt (aviser, internettet)
 • Reportage
  Journalisten tager læseren med ud i virkeligheden og skildrer et emne, ved at fungere som den observerende “flue på væggen”.
 • Feature
  Minder om reportagen, men bygger mest på journalistens egne sansninger og oplevelser.
 • Lovtekster
  En tekst der indeholder regler.
 • Lærebøger
  Oftest fagligt undervisningsmateriale.
 • Essay
  En kort, personlig, bevidst ensidig og usaglig artikel, hvor man som forfatter prøver nogle tanker af. Grænser mellem sagprosa og fiktionsprosa.
 • Tekst-tv
 • Erindringer
 • Brugsanvisninger
 • Faglitteratur
  Tekst omhandlende faktuelle emner.
 • Annoncer
  Opslåede tekststykker i aviser eller på nettet, hvor man kan skabe kontakt til andre. ex jobannoncer, boligannoncer osv.
 • Reklamer
  En virksomhed bruger plads i aviser/magasiner til at gøre opmærksom på deres produkter og deres kvaliteter, for at få læserne til at købe/anvende produktet.
 • Anmeldelse
  En kritisk omtale/bedømmelse i magasin, avis eller på nettet af enten bøger, spil, film, musik, tv osv.
 • Annonce
  En meddelelse i aviser om fx salg og køb, stillingsopslag osv.
 • Biografi
  En beskrivelse af et menneskes liv. En selvbiografi er hvis forfatteren skildrer sit eget liv.
 • Nekrolog
  En beskrivelse/gennemgang af et menneskes liv, efter han/huns død.
 • Leder
  Avisens mening om et aktuelt emne. Den afspejler altid avisens politiske standpunkt og ikke den pågældende forfatter. Denne artikel har altid en bestemt plads i avisen, og formuleres kort og præcist.
 • Læserbrev
  Ligger i ordet. Disse breve kan afspejle meninger, spørgsmål mv.

– en hjemmeside om dansk og engelsk