Folkevise analyse

Folkeviser kan analyseres udfra nedenstående punkter:

  • Er visen  en tryllevise, riddervise eller historisk vise?
  • Hvad er visens handlingsforløb, dvs. begyndelse midte og slutning?
  • Hvor mange strofer har visen? Hvordan er rimene?
  • Beskriv personerne: Helt, heltinde, modstander, evt. hjælper plus andre eventuelle personer.
  • Hvilke modsætninger og konflikter optræder der i handlingen?
  • Hvilke prøver, modstande, løfter og lignende indgår i handlingen?
  • Hvordan løses modstande og konflikter i handlingen?
  • Er der en god, lykkelig og harmonisk løsning eller en tragisk løsning?
  • Hvad er visens morale eller budskab?
  • Kan en aktant-model anvendes?

– en hjemmeside om dansk og engelsk