Hensynsled

  • Hensynsled sætter man ‘firkant’ under.
  • Hensynsled optræder oftest som indirekte genstandsled, hvor hensynsleddet egentligt er et genstandsled (dog personligt stedord) og derfor med en anden tilknytning til udsagnsled og grundled. Det hedder – simpelt forklaret – hensynsled, fordi grundleddet tager ‘hensyn’ til ordleddet.
  • Hensynsleddet er oftest ‘personlige stedord’.

Eksempler

  • Jeg gav HAM bogen”.
  • De lovede MIG en stor plade chokolade.”
  • Politiet underkastede DEM en række forhør.”

– en hjemmeside om dansk og engelsk