Stedord

(pronomener)

Står i stedet for eller henviser til andre ord ofte substantiver.

Består af ret forskellige ord. Nogle er:

  • Personlige: Jeg, du, (De), han, hun, den, det, vi, I (De). Samt i akkusativ (kun DK): Mig, dig (Dem), ham, hende, os, jer, (Dem), dem. I genitiv: Han,s hendes, deres.
  • Demonstrative: Den (det –de) og denne (dette – disse). Fungerer især som bestemmere i nominalenheder; Har du set den bil?. Dette kapitel er temmelig svært.
  • Possessive: Min, din, sin vores med bøjningsformerne; mit, mine, dine etc. Er bestemmere i nominalenheder.
  • Refleksive: Kun ordet sig. Eks: Han slog sig. Hun kom til sig selv. Det possessive pronomen sit, sine anvendes dog også refleksivt: Han slog sit hoved.
  • Relative: Hvem, hvad, hvilken (hvilket, hvilke), hvis, der og som.
  • Spørgende: Hvem, hvad, hvilke (hvilket, hvilket) og hvis.

– en hjemmeside om dansk og engelsk