Substantiver (navneord)

Navneord (substantiver) kan inddeles i tre hovedgrupper:

  1. Egennavne: Lucy, Europe, Jimmy, January.
  2. Tællelige fællesnavne (countables): Boy, house, film, car, book, chair, window, tennis match etc.
  3. Utællelige (uncountables): Sugar, money, sand, flour, music, courage, wisdom, love, wrath.

Kategorierne dækker groft sagt:

  • Konkrete begreber om levende væsner (Jimmy), ting (car), steder (Europe), tid (January), aktiviteter (tennismatch).
  • Abstrakte begreber: egenskaber (wisdom) og følelser (love, wrath,).

Substantiverne findes ved at spørge til teksten, ved at sætte “A”, “An” og “The” foran tekstens ord. De ord, de kan sættes foran er ofte substantiver. F. eks. “It is nice to have a bicycle!” Ergo: Bicycle er navneordet i sætningen.

Bestemt og ubestemt ental og flertal:

Substantiverne kan – som på dansk – inddeles i

  • UBESTEMT ENTAL. F.eks: A car.
  • BESTEMT ENTAL. F.eks: The car.
  • UBESTEMT FLERTAL. F.eks: Cars.
  • BESTEMT FLERTAL. F.eks: The cars.

– en hjemmeside om dansk og engelsk