Projektopgaven :)

 • Er obligatorisk i 9. klasse.
 • Vil sige at arbejde problemorienteret og videnskabende (man laver ny viden ved at stille nye spørgsmål).
 • Betyder at man selv vælger emne, problemstilling, arbejds-metode og produkt – indenfor rammen af klassens fælles overordnede emne.

Regler

 • Skal laves på en uge.
 • Er ikke et emnearbejde (hvor man flytter viden fra Internettet eller bøger over i et ‘produkt’).
 • Laves enkeltvis eller i grupper.
 • Må godt være tværfaglig (f.eks. både dansk og matematik).
 • Laves indenfor et fælles overordnet klasse-emne.
 • Tager udgangspunkt i en problemstilling/ problemformulering.
 • Skal føre til et produkt som f.eks. dokumentarfilm (se nedenfor).
 • Resultatet – dvs. produktet – fremlægges/ opføres/forklares eller formidles i klassen.
 • Lærerne er vejledere.
 • Vurderes, voteres (karakter) og kommenteres skriftligt af lærerne.
 • Kan, men skal ikke stå på afgangsbevis med karakter og lærerudtalelse.

Forskellen på emne- og projektarbejde

 • I emnearbejde sætter man sig f.eks. ind i, hvad Biblen indeholder og forklarer det derefter.
 • I projektarbejde stiller man nye spørgsmål til Biblen ved hjælp af en problemformulering. F.eks.: Hvorfor er Biblen inddelt i et gammelt og nyt testamente? Dette belyser man og besvarer.

Pointen er, at besvarelsen af problemstillingen gerne må føre til ny viden.

Problemstilling/ problemformulering

 • De spørgsmål, som projektets konklusion er svar på. Anvend HV-ord:
 • Hvad er årsagen til………?
 • Hvornår gør…..?
 • Hvordan kan…..?
 • Hvem vil…..?
 • Hvorfor er…..?
 • Formuler problemstillingen i et samlet spørgsmål på 1 til 3 linjer.

Produkt

 • kan være alt fra rapport, Power Point, Prezi, dokumentarfilm, plancher, artikel, kronik, læserbrev, feature, digt, hørespil, dias show, skuespil, avis, radioudsendelse, happening, tale, hjemmeside, udstilling, offentligt møde, debat, dukketeater, bog m.m.

Research- og informationskilder

 • bibliotek, fagfolk, aviser, interviews, arkiver, steder, internettet, blogs, bøger, film, rundspørger, ugeblade, statistikker, museer, organisationer, ministerier, kommunen, regioner, observationer m.m.

Typisk arbejdsproces

 • Klassen gives overordnet emne og fag.
 • Gruppe etablering.
 • Forberedende emnearbejde.
 • Problemstillinger/formuleringer laves.
 • Problemstillinger godkendes af lærerne.
 • Planlægning af hver enkelt projektopgaveforløb.
 • Daglig logbog føres nu.
 • Research genoptages og undersøgelserne går for alvor i gang.
 • Aftaler med kilder, factfinding og videnindhentning.
 • Produktet laves.
 • Produktet fremlægges og præsenteres i klassen.
 • Lærerne vurderer, voterer og skriver udtalelse.

Gode råd

 • Lav noget hele tiden
 • Ikke gå i stå, hvis du/I løber ind i problemer
 • Brug lærerne til at komme videre
 • Skriv logbog hver dag
 • Overhold aftaler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– en hjemmeside om dansk og engelsk