Novellen

Karakteristik af novellen

 • Er kort (3-5 sider).
 • Er opdigtet.
 • Er kort i fortalt tid (det tidsrum fortællingen dækker).
 • Ofte realistisk, men kan have præg af fantastisk fortælling eller være ‘magisk realistisk’.
 • Behandler ofte kun et tema.
 • Har ofte en enkel handling – og er ofte kun en eller få situationer.
 • Har ofte kun én eller få hovedpersoner.
 • Hovedpersoner oplever i novellen på kort tid noget som griber afgørende ind i livet.
 • Indledning og afslutning er ofte vigtige.
 • Titel fortæller ofte noget om hvad novellen handler om.
 • Handler ofte om forandring.

– en hjemmeside om dansk og engelsk