Drama analyse

Drama-analyse anvendes på alt under genren drama – dvs. film og teater – samt i nogen grad computerspil. Nedenfor står en række punkter, som kan anvendes:

  • Hvad er handlingen i store træk
  • Genre (Hvilken genre tilhører skuespillet?)
  • Komposition (Hvor mange akter? Hvordan udvikler handlingen sig? Stigende spænding eller kan de enkelte scener stå for sig selv?)
  • Bruger dramaet specielle virkemidler?
  • Karakteriser miljø – tid og sted.
  • Karakteriser de vigtigste personer – og deres roller/funktioner i stykket)
  • Tema.
  • Identifikation (Gør nogle overvejelser over stykkets identifikationsmuligheder).
  • Perspektivering (Sammenlign med andre historier, film, eget eller andres liv).
  • Vurdering (Hvad mener du om stykket?)

– en hjemmeside om dansk og engelsk