Disposition B-prøven :)

Kort indholdsfortegnelse til synopsen:

Side 1.

  1. Illustration.
  2. Titel på fordybelsesområde.
  3. Tekst om synopsen i forhold til fordybelsesområde.
  4. Navn og underskrift.

Side 2.

  1. Disposition for eksamen, herunder analyse og fortolkningspunkter.
  2. Perspektivering.
  3. Oplæsningsstykke.
  4. Kilder.

På dette link kan du/I læse alt relevant om disposition og B-prøven. Kopier linket op i din browsers søgelinje:

http://dansklf.dk/Grundskole/Inspiration/Proever/Folkeskolens_afgangsproeve/Mundtlig_proeve/Proeveform_B

 

– en hjemmeside om dansk og engelsk