Forholdsord

(præpositioner)

Etablerer forhold mellem andre ord og led, f.eks.: Efter, i, på, under, over, ved, bagved, overfor, underfor, nedenfor etc.

– en hjemmeside om dansk og engelsk