Biled

 • Biled knytter sig altid til udsagnsled.
 • Man sætter bølgestreg under biled.
 • Siger noget om ‘måden’ udsagnsleddet udføres på.
 • Biled anvender ofte ord som tillægsord, biord, udsagnsord (i tillægsform), forholdsord, ledsætning, bindeord.

Eksempler

 • Hun synger SMUKT. (Tillægsord)
 • De løb STÆRKT. (Tillægsord)
 • De arbejdede MED DERES PROJEKT. (Genstandsled).
 • Børnene styrtede UD I DET VARME SOLGLITRENDE VAND. (Forholdsords forbindelse)
 • De besøger os OFTE. (Biord)
 • Hun blev RASENDE. (Udsagnsord i lang tillægsform).
 • DA DET BLEV FOR VARMT, gik vi ind i skyggen. (Ledsætning).

– en hjemmeside om dansk og engelsk