Skriv brev

Et brev er mange ting. Nogle breve er formelle – f.eks. ansøgninger, henvendelser til offentlige instanser, forretningsbreve, åbne breve- f.eks. læserbreve m.v. Men som hovedregel er breve en henvendelse fra een person til en anden person eller et andet sted. Mange breve er i den forstand private, og kan som sådan være meget forskellige i emnevalg, indhold, opbygning, længde, layout (nogle håndskrevne, andre Pc-skrevne) m.v.

Hovedreglerne for et brev er:

  • Fuldt modtager navn og adresse på konvolutten og evt. inde i brevet, øverst.
  • Fuldt afsender navn og adresse på bagsiden af konvolutten og næstøverst på første side af brevet (lige over indledningstitel /hilsen.)
  • Hilse-titel: “Kære Irene” eller f.eks. “Hej Birger”.
  • Ude til højre i linjen for hilse-titel skrives ens bynavn, dag og dato, f.eks. Brøndbyøster, mandag d. 12/9-2015.
  • At indholdet helt grundlæggende er inddelt i en indledning, hovedtekst og en afslutning (lige som handlingsbroen).
  • At hovedindholdet er skrevet i et for modtageren passende og forståeligt sprog med en rimelig rækkefølge, en rød tråd og et forståeligt formål.
  • At afslutningen udgør en sluthilsen, som sætter en ramme om brevet, f.eks. “Med kærlig hilsen..”
  • At man skriver sit navn – eventuelt undskriver brevet nederst på sidste side.
  • At det frankeres således at modtager modtager det i rette tid og på rette sted.

 

– en hjemmeside om dansk og engelsk