Aktantmodellen

Aktantmodellen er en model over seks ‘kræfter’ i en fortælling.  Den opstilles i to parallelle akser af to pile med en lodret  pil imellem. Øverste akse består af Giver – Objekt-Modtager. Nederste akse består af Hjælper – Subjekt – Modstander. Fra Subjekt er en pil op til øverste akses Objekt:

I mange – også gamle fortællinger – dvs. folkeeventyr, folkeviser m.v. er disse kræfter på spil.  I “Fyrtøjet” har vi f.eks. heksen, som er giver, objektet, som er fyrtøjet, landsoldaten, som er modtageren, hjælperen, som er heksen (også) og modstanderne som er hundene og heksen (også).

Pilene og akserne giver et ‘projektoverblik’ over eventyrets kræfter og gør det muligt at sammenligne eventyrerne og deres kræfter.

Prøv at tænke flere eventyr igennem ‘Aktantmodellen ‘.

– en hjemmeside om dansk og engelsk