Udsagnsled

 • Udsagnsled er det led i sætningen, man kan sætte ‘jeg’ foran.
 • Man sætter ‘O’ (bolle) under udsagnsled.
 • De fleste udsagnsled består af et enkelt udsagnsord. F.eks. ”Solen SKINNER”.
 • Udsagnsled kan også være sammensatte. F.eks. ”Jeg HAR SPIST”.
 • Udsagnsled kan stå i bydeform. F.eks. ”HOLD OP med at mobbe”!
 • Udsagnsled kan være udvidet. F.eks. ”Man ikke SLÅ ihjel”!
 • Udsagnsled kan være gruppeudsagnsled. F.eks. ”De LÅ og SOV i de nye senge.”
 • Udsagnsled står i sætninger i tiderne nutid, datid, før nutid, før datid, fremtid og i andre sammensatte tider.
Eksempler på forskellige tider
 • Nutid: De LIGGER OG SOVER i de nye senge!”
 • Datid: De LÅ og SOV i de nye senge.”
 • Før nutid: “De HAR LIGGET OG SOVET i de nye senge.”
 • Før datid: “De HAR LIGGET OG SOVET i de nye senge.”
 • Fremtid: “De VIL LIGGE OG SOVE i de nye senge.”

– en hjemmeside om dansk og engelsk