Berettermodellen

Berettermodellen blev udviklet  som model over, hvorledes mange teaterstykker er opbygget. Da mange teaterstykker er fortællinger, ligesom mange tekster er det,  kan berettermodellen også anvendes til at bestemme fiktive teksters opbygning (komposition).

Berettermodellen har som spændingskurven  spænding/intensitet på y-aksen og tid på x-aksen. Den ser således ud (se forklaring under modellen) :

  • Anslag – en fortællings absolutte begyndelse.
  • Præsentation – beskrivelse af tid, sted og personer.
  • Uddybning – man lærer personerne at kende, handlingen går igang – plottet (hvad der sker mellem personerne) trækkes langsomt op.
  • ‘Point of no return’ – ‘aka’ ‘Vendepunkt’ – en hændelse der får handlingen til at bevæge sig i en bestemt retning.
  • Konflikt optrapning – handlingen eskalerer og spændingen stiger.
  • Klimaks – det endelige opgør.
  • Udtoning – hvor fortællingen afsluttes.

– en hjemmeside om dansk og engelsk