Filmanalyse

Følgende MANGE områder kan man med rette ‘tjekke ud’, når man vil lave en film analyse. HUSK at listen udelukkende skal forstås vejledende og ikke som kronologisk og fast skema til slavisk udfyldning.

 • Titel:
 • Forfatter:
 • Instruktør:
 • Vigtigste medvirkende:
 • Nationalitet:
 • Årstal:
 • Hovedgenre:
 • Undergenre?
 • Handling:
  • Spændingskurve:
  • Komposition: Anslag, præsentation, uddybning, vendepunkt, konfliktoptrapning, klimaks og udtoning.
 • Special effekter:
 • Problemvisning:
 • Real-/tankeplan:
 • Fotografering:
  • Farver og motiver:
  • Kunstige/naturlig farver:
  • Glade(sørgmodige farver:
  • Kunstigt/naturligt lys:
 • Indstillinger/klip:
  • Korteste klip:
  • Scene længder:
  • Scene antal:
 • Zooms:
  • Supernærbilleder: (øje)
  • Nærbilleder: (ansigt)
  • Halvtotal: (livet-op)
  • Total: (helmotiv)
  • Panorama:
  • Frø- normal- og fugleperspektiv:
  • Rolige billeder:
 • Bevægelser:
  • Tiltning:
  • Rulning: (rundt)
  • Zoom in/out:
  • Køretur:
 • Lyd:
  • Menneskestemmer:
  • Titelmelodi:
  • Underlægningsmusik:
  • Naturlige lyde:
  • Kunstige lyde:
  • Effektlyde:
  • Stemningslyde:
 • Sted:
  • Locations
  • Miljø
 • Tid:
  • Fortalt tid:
  • Historisk tid:
  • Årstid:
  • Døgntid:
 • Fortæller/point of view (POV):
  • Identifikation:
  • Skiftende POV:
  • Blivende POV
 • Personbeskrivelse:
  • Hovedpersoner:
  • Ydre karakter:
  • Kropssprog:
  • Personlighed:
  • Person udvikling:
  • Relationer:
  • Vigtigste bipersoner:
  • Statister:
 • Sprog:
  • Højt/lavt sprog:
  • Slang:
  • Dagligtale:
  • Samtaler:
  • Monologer:
  • Dialoger:
 • Indholdsanalyse
  • Hovedtema:
  • Sidetema:
  • Problem:
  • Problemårsag:
  • Problemløsning:
  • Subjektiv/objektiv:
 • Fortolkning/perspektivering:
  • Modsætninger:
  • Begreber:
  • Associationer filmen sætter i gang:
 • Har du læst, set eller hørt om emnet før?
 • Kommunikation:
  • Afsender:
  • Budskab:
  • Modtager:
  • Målgruppe:
 • Holdning til filmen:
  • Hvad er din mening/holdning:
  • Sammenlign filmen med andre:
  • Filmens hensigt:

– en hjemmeside om dansk og engelsk