Kontraktmodellen

Kontraktmodellen er en idealmodel over udviklingen i en typisk fortælling – f.eks. et eventyr. I eventyr ser man tit en ‘Hjem-ude-hjem’ struktur, hvor hovedpersonen udvikler sig ved at bevæge sig ud af det vante og ind i en udviklingskrævende situation, og efter strabadserne så vende hjem igen.

I kontraktmodellen er begrebet kontrakt udtryk for den ‘aftale’ om livets beskaffenhed, som en hovedperson har. Når der opstår noget uventet  brydes kontrakten. Det vil sige at en episode medfører en forandring, som hovedpersonen må udvikle sig for at overvinde i fortællingens ‘ude-fase’. Når hovedpersonen igen når  ‘hjem’,  er hovedpersonen i ny og mere udviklet tilstand i stand til at indgå i en ny kontrakt med virkeligheden.

– en hjemmeside om dansk og engelsk