Engelsk sprog

På disse undersider vil jeg ‘uploade’ nyttige sider om engelsk sproghistorie, dialekter, talemåder, m.v.

– en hjemmeside om dansk og engelsk