Ekspressionisme 1915-1930 :)

Ekspressionisme: 1915-1930

 • Under 1. Verdenskrigs er Danmark på afstand af krigen. 50.000 soldater skal sikre neutralitet og gullaschbaro-nerne sælger dåsemad til fronterne. Klassekampen tager til.
 • 1920 slår massekulturen igennem og radio, sportsbegivenheder, film bliver hverdag. Lokalpolitik og økonomi viger nu for landsdækkende radiotransmission.
 • Grammofonpladerne spiller nu jazz og slagere til en befolkning, der er blevet til lyttere og tilskuere. Folk – specielt ungdommen – vil gerne feste og dyrke kroppen. Hvorfor være fornuftig?
 • Alle cykler og fra 1920 er bilen en normal del af bylivet.
 • Forfatterne reagerer imod massekulturen ved at give udtryk for deres følelser. Ekspressionismen skildrer de indre, subjektive oplevelser, som noget der skal udtrykkes. Det ydre skal farves af den indre følelse.
 • De fokuserer nu på frisind, naturlighed, frigørelse, barndom og ungdom. 
 • Psykologiske processer bliver centrale.
 • Socialrealismen beskriver nu menneskeskæbner og samfundet. Enkelte skriver om arbejderliv og socialismen.
 • Vigtige forfattere og værker:
 • Otto Gelsted: ”Jomfru Gorianth” (1923) og ”Rejsen til Astrid (1927).
 • Poul Henningsen:”Kritisk revy” – et tidsskrift om moderne arkitektur.
 • H.C. Branner: ”Legetøj” (1936) om flipproletarerne.
 • Harald Herdal: ”Sind” (1929) og ”Bisser” (1933)
 • Hans Kirk: ”Fiskerne” (1928)
 • Tom Kristensen: ”Fribytterdrømme” (1920) og ”Hærværk” (1930)
 • Rudolf Broby-Johansen: ”Blod” (1922) – konfiskeres i Byretten.
 • Knud Sønderby: ”Midt i en jaztid” (1931) om jazz ungdommen.

– en hjemmeside om dansk og engelsk