Navneord

(substantiver)

Navneordenes funktion er at være grundled, genstandsled og kerneled. De betegner typisk personer, planter, dyr, ting, stoffer, materialer, steder og begreber. Er på to hovedgrupper:

Appellativer:

  • Tællelige konkreter: dansker, lygte, humør etc. I (fælleskøn (dansker) og intetkøn (et humør). Bøjes i ubestemt og bestemt ental (en dansker/danskeren, og ubestemt og bestemt flertal (danskere/danskerne).
    • Utællelige konkreter : Sand, vand, luft, mel, penge, papir.
    • Abstrakter: Tanker, følelser, stemninger, psykiske tilstande.

Proprier:

  • Egennavne, stednavne: Danmark, Rådhuspladsen, Åge Larsen etc.

– en hjemmeside om dansk og engelsk