Skriv debatindlæg

Debatindlæg i aviser er vigtige elementer i et levende demokrati, hvor lægfolk, politikere, eksperter og nyhedsformidlere gør det muligt for alle borgere, at tage stilling til vigtige forhold i samfundet. Som opgavetype og genre, kræver er debatindlæg at:

  • Man formulerer personlige holdninger til en aktuel sag.
  • Man har modet til med skarp kant at lægge op til debat, ved at være direkte og sætte tingene på spidsen.
  • Man er motiveret til at fortsætte i debatten, selvom man risikerer at man pga. ens synspunkter kan sættes i et dårligt lys.
  • Man har viden, overblik og evne til at tænke debatemnet igennem.
  • Man kan skrive på en nøgtern og saglig måde, men stadig være personligt engageret.
  • Man har indblik i journalistisk layout og er istand til at sætte  opgaven op i spalter og  skrive efter “Nyhedstrekanten” (Se undersiden “Skriv artikel”.

 

– en hjemmeside om dansk og engelsk