Reklame analyse

Reklamer kan analyseres ud fra følgende punkter:

 • Hvilke tanker,følelser og associationer giver reklamen?
 • Hvor er reklamen bragt?
 • Kommunikationsmodellen: (afsender – sagforhold, hvad drejer reklamen sig om – modtager, målgruppe).
 • Beskriv billedet/billederne (for-, mellem- og baggrund – bestemt vinkel?)
 • Tid og sted (Hvor og hvornår foregår det?)
 • Karakteriser personerne i reklamen.
 • Hvilke holdninger kommer til udtryk? Er de direkte eller indirekte?
 • Er farver og skygger/lys brugt til at skabe holdninger?
 • Hvad fortæller teksten os? Tekst i forhold til billede. Slogans, ordspil eller rim? Positiv/negativ.
 • Hvad får man konkret at vide om varen?
 • Hvad er din mening om reklamen?

– en hjemmeside om dansk og engelsk