Adverbier (biord)

Er en blandet ordklasse, der lægger sig til verber (udsagnsord), adjektiver (tillægsord), andre adverbier eller hele sætninger.

Tilføjer ofte endelsen ‘ly’ på adjektiver (tillægsord): Slowly, nervously.

Adverbier kan inddeles i, hvad de siger noget om. F.eks.

 • Måder: She hurt herself BADLY.
 • Grader: The piano was RATHER heavy
 • Steder: All the children ran UPSTAIRS.
 • Tider: SOON all the others started throwing snowballs.
 • Henseender: They did not agree POLITICALLY.
 • Sandsynligheder: He CERTAINLY did a good job.
 • Holdninger: The coach spoke FRANKFULLY to the team.
 • Kommentarer: It was a beautifull day, STILL they did not have fun.

Forskellen på adjektiv og adverbium:

Adjektiver siger alene noget om substantiver. F.eks.:

 • Adjektiv: It was a SUDDEN attack. (Beskriver kun navneordet)
 • Adverbium: They attacked SUDDENLY. (Beskriver sætningen ‘They attacked’).

Eksempler på adverbier:

 • Måder: BADLY, WELL, ANGRILY, SMILINGLY, UNEXSPECTEDLY.
 • Grader: RATHER, VERY, UNUSUALLY, ENORMOUSLY, ENOUGH.
 • Steder: UPSTAIRS, HERE, ABROAD, BACK, HOME, OUTSIDE.
 • Tider: SOON, NOW, THEN, LONG, BRIEFLY, NEVER, SOMETIMES, OFTEN.
 • Henseender: POLITICALLY, INTERNATIONALLY, OTHERWISE, MONEYWISE.
 • Sandsynligheder: CERTAINLY, PROBABLY, PERHAPS, MAYBE, POSSIBLY.
 • Holdninger: FRANKFULLY, HOPEFULLY, FORTUNATELY, NATURALLY, OBVIOUSLY.
 • Kommentarer: STILL, HOWEVER, THEREFORE, CONSEQUENTLY.

– en hjemmeside om dansk og engelsk