Generel analyse (nykritisk)

Når vi analyserer tekster, afpasser vi analysen til teksten. Vi kan anvende dele af eller hele denne liste:

  • Tekstens handling (resumé, spændingskurve, berettermodel).
  • Tekstens miljøskildring, tid og sted.
  • Tekstens hoved- og bipersoner (ydre og indre karakteristik).
  • Tekstens fortællersynsvinkel (1. persons (jeg-fortæller), 3. person (han/hun-fortæller), alvidende fortæller eller objektiv/registrerende fortæller (ydre synsvinkel)).
  • Tekstens tema (det som teksten egentligt handler om).
  • Tekstens motiv.
  • Tekstens genre (undergenre ift. epik f.eks. – kærlighedsroman, kriminalfortælling, ungdomsnovelle etc.).
  • Sproglig stil (ordvalg, sætningslængde f.eks.) og sproglige virkemidler (metaforer f.eks.).

– en hjemmeside om dansk og engelsk