Fantastiske fire

Nyere forskning i læsning har vist, at de bedste læsere – dvs., dem der læser, forstår, husker og lærer mest – er læsere, der gør fire ting:

  1. De forudsiger, hvad de tror vil ske i en tekst ved at anvende forside, titel, illustrationer og andre spor i teksten. De prøver med andre ord at tænke sig frem til, hvad teksten måske bringer – og på den måde er de aktive under læsningen.
  2. De spørger ind til handlingen mens de læser. Gode spørgsmål er hv-spørgsmålene: Hvem, hvad, hvornår, hvor, hvordan og hvorfor? På den måde forholder de sig hele tiden undrende til teksten.
  3. De opklarer betydningen af svære ord og udtryk ved at anvende ordbøger, venner, familie og skole kammerater.
  4. De opsummerer og sammenfatter hovedpunkterne fra teksten i den rigtige rækkefølge. På den måde bliver de gode til at huske, hvad tekster generelt handler om, og de bliver gode til at redegøre for det senere hen – til eksamen f.eks.

 

– en hjemmeside om dansk og engelsk