Naturalisme-realisme 1870-1890 :)

Naturalismen 1870-1890

Danmarks litteratur ændrer sig omkring 1870, hvor naturalismen  gør sit indtog med litteratur om både sociale kår, kvindefrigørelse og ulighed. Charles  Darwin har i 1859 udgivet ”Arternes oprindelse”, hvor evolutionsteorien formuleres, hvormed Gudsbegrebet kan betvivles. Georg Brandes ser i 1865-70 hvorledes franske forfattere arbejder videnskabeligt og kritisk. Han erklærer 1871 at litteraturen skal gengive virkeligheden og frigøre læseren fra overtro og fordomme. Ifølge Brandes vender romantikken nemlig blikket væk fra verden og romantikkens forfattere skriver ikke om liv,  men om drømme.

 • Naturalismen tager udgangspunkt i naturvidenskaben (Darwinismen).
 • Den fokuserer på mennesket som biologisk væsen med drifter, instinkter og behov.
 • Arv og miljø er styrende for menneskets udvikling og ikke længere Gud.
 • Naturalisterne skriver mere objektivt og ofte uden alvidende fortæller (men i 3.person ental).
 • Ting skal gengives og beskrives som der er – også ting der er svære såsom ulighed, fattigdom, undertrykkelse, sult og nød.
 • I.P. Jacobsen oversætter ”Arternes oprindelse” og skriver f.eks. ”Fru Marie Grubbe”).
 • Herman Bang beskriver landbefolknings vilkår bl.a. i ”Irene Holm”.
 • Henrik Pontoppidan skriver ”Ørneflugt” og ”Den første gendarm”.
 • Martin Andersen Nexø skriver f.eks. ”Lønningsdag – en idyl” og senere ”Ulven og fårene”.
 • Henrik Ibsen skriver f.eks. ”Af et dukkehjem”,
 • Amalie Skram skriver ”Af Constance Ring”.

Samfundsmæssigt er Danmark fra 1849 et moderne demokrati med en fri presse, og landet er underlagt en hurtig teknologisk udvikling, urbanisering og industrialisering.  Omkring 1870 etableres Venstre, Højre og social demokratiet. Bønderne får med andels- og brugsforeninger magt over produktionen af kød, mælk, æg, smør, ost etc.  Arbejderne organiserer sig i fagforeninger.
Toget kører nu på tværs over Fyn til Jylland og fra grænsen til Skagen.
De fleste købstæder har i 1870 en fabrik, en station og et elkraftværk.

– en hjemmeside om dansk og engelsk