Kilder

twskole er konstrueret/skrevet/indtalt på baggrund af mine undervisnings erfaringer samt ved brug af en række bøger. Nedenfor er disse opgjort.

Anvendte kilder

 • “The Grammar”. Gyldendal, 1992.
 • “Sprogets univers. Holck. Alinea 1. udgave, 1. oplag 2003.
 • “Dansk sproglære” . Kristiansen m.fl. Dansklærerforeningen 1. udgave 1996.
 • “Politikens bog om nudansk grammatik”. Becker-Christensen og Widell. Politikens forlag 2001.  3 udg. 1. oplag.
 • “Politikens bog om engelsk”. J. Svartvik. Politikens Forlag 2001. 1. udg. 1. oplag.
 • “Politikens håndbog i engelsk”. F.G. andersen og L F Hoye. Politikens Forlag 2002. 1. udg. 1. oplag.
 • “Litteratur historie for folkeskolen. Tekster.” Dansklærerforeningen, 1993.
 • “Litteratur historie for folkeskolen. ” Dansklærerforeningen, 1993.
 • “Politikens etbinds Danmarks historie. Scocozza, Jensen. Politikens forlag,  3. oplag.
 • “Guld og grønne skove” . Alinea.
 • “Realiteternes verden”. Fibiger, Rydahl. Alinea 2001. 1. udgave, 5. oplag.
 • “Dansk i dybden – Den realistiske ungdomsroman”. Moos og Vilhelmsen. Gyldendal. 1. udgave, 4. oplag. 2009.
 • “Dansk i dybden – Den nye ungdomsnovelle”. Moos og Vilhelmsen. Gyldendal. 1. udgave, 4. oplag. 2010.
 • “Dansk i dybden – Essay”. Therkildsen. Gyldendal. 1. udgave, 5. oplag. 2013.
 • “Dansk i dybden – Digte”. Rickmann. Gyldendal. 1. udgave, 7. oplag. 2013.
 • “Lille litteratur historie for begyndere”. B.R. Holm. Forlaget Birgers Bøger. 1 udgave. 1. oplag. 2000.
 • “Novellearbejde”. B.R. Holm. Forlaget Birgers Bøger. 1 udgave. 1. oplag. 1997.
 • “Digtarbejde”. B.R. Holm. Forlaget Birgers Bøger. 1 udgave. 1. oplag. 1998.
 • “Eventyr leksikon”. Carsten Høgh. Rosinante. Kbh 1996. 1 udg. 1. opl.
 • “Dansk litteraturs kanon”. Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 11 – 2004.
 • “Litteraturens stemmer”. Red. Benedicte Kieler og Kluas P. Mortensen. Gads Forlag. Kbh 2000. 1. udg. 2. opl.
 • “Kanon i dansk 8” Red. Lene Møller og Thoms Turah. 1. udg., 2. opl. 2006. Gyldendal.
 • “Kanon i dansk 9” Red. Lene Møller og Thoms Turah. 1. udg. , 2. opl. 2007. Gyldendal.

– en hjemmeside om dansk og engelsk