Bindeord

(konjunktioner)

Småord der etablerer forbindelse mellem andre ord, led og sætninger. Er ubøjelige og har tre grupper:

  • Sideordnings: og, men, eller.
  • Samordnings: Indleder helsætning, men er ikke sideordnings: For, thi og så.
  • Underordnings: Indleder ledsætning: at, da, for, (at), fordi, hvis, når, selvom, som, så (at).

– en hjemmeside om dansk og engelsk