Sagprosa/avis-analyse

Analyse af sagprosa – her avisartikler –  kan indeholde følgende spørgsmål og svar:

 • Hvilken type artikel er der tale om?
 • Hvad er overskrift (rubrik), manchet (underrubrik), underoverskrift, brødtekst, billedtekst, faktabokse m.v.?
 • Hvilke træk i teksten afslører hvilken genre det er?
 • Hvor/hvornår er den trykt?
 • Hvem er målgruppe og afsender?
 • Hvordan er tekst, billeder osv. placeret på siden? Layout! Hvad er blikfang?
 • Hvordan virker overskriften/ rubrikken? Fænger og dækker den artiklens indhold?
 • Hvilket emne behandles i artiklen?
 • Hvilke hovedsynspunkter er der i teksten?
 • Hvordan argumenteres der? Hvilke argumentationskneb bruges?
 • Hvordan er artiklen opbygget – hvordan er dens komposition?
 • Hvordan er sproget – neutralt-sagligt eller følelses- og holdningspræget? Er det refererende, beskrivende eller forklarende? Bruges der korte eller lange sætninger? Mange fremmedord? Bruges der sproglige billeder eller sammenligninger? Giv eksempler.
 • Hvad er hensigten med artiklen? At informere og orientere/ at debattere og vurdere.
 • Perspektivering: Har du læst, set, hørt noget lignende før?
 • Er du enig med journalisten og/eller dem som ‘udtaler/udtrykker’ sig i teksten?

– en hjemmeside om dansk og engelsk