Renæssance-barok 1500-1720 :)

1500 – 1720: Renæssance og barok:

 • 1517 ‘fødes’ protestantismen med Martin Luthers protester mod den katolske kirkes magt.
 • Roskilde Domkirke ejer 1/3 af Sjælland, da danske bønder protesterer mod kirkemagten i 1536-37.
 • Reformationen medfører dansk i kirken, danske bibler og alles ret til Guds nåde.
 • Poul Helgesen (1485-1534), skriver ”Skibbykrønikken” ca. 1525  – et håndskrevet kritisk historisk værk på latin.
 • De første skuespil opføres, f.eks.: ”Kong Salomons hyldning” (opf. 1584), ”Samsons fængsel” (1599) og ”Karrig Niding” (1633).
 • Præst og historiker, Anders Sørensen Vedel (1542-1616) oversætter Saxos ”Gesta Danorum” til dansk, 1575 og udgiver ”Hundredevisebogen” i 1591.
 • Fra 1650 opstår barokken, som præger de danske kirkers udsmykning, med sine timeglas og dødningehoveder.
 • Ole Worm (1588-1654) bringer også en ny interesse for Nordens oldtid. 1643 udkommer hans ”Monumenta Danica” med runebilleder og indskrifter. Han bliver rektor for Kbh’s universitet opbygger et stort museum. Hans stensamling kan ses på Geologisk Museum.
 • Præsten Thomas Kingo (1634-1703) debuterer i 1655 med digtet ”Seeby-Gaards-koe-klage”.
 • Leonora Christina Ulfeldt (1621 – 1698) datter af Chr. d. 4.skriver ”Jammersminde” 1669 (udg. 1889).
 • Præst og sprogforsker Peder Syv (1631-1702) medudgiver 1685 den 1. danske grammatikbog.
 • Peder Syv udgiver ”Kæmpevisebogen” i 1695.
 • Kingo udgiver salmebogen, ”Den Forordnede Ny Kirke-Psalme-Bog”, der i 1699 bliver autoriseret til alle kirker.

– en hjemmeside om dansk og engelsk