Miljø

Når vi ser på en teksts miljø, tid og sted, ønsker vi at finde eksempler i teksten, der siger noget om:

  • Tiden – dvs. epoken, århundredet, året, måneden, ugen, dagen, timen etc.
  • Stedet – dvs. om det foregår i en iglo på Grønland, på en rumstation i kredsløb om Jorden, i et middelklasse miljø, i et barnekammer eller i  en landsby f.eks.

Det vigtigste er at finde tekstens beskrivelser af miljøet. I folkeeventyr er det et helt generelt og svagt skitseret miljø. I kunsteventyrerne forstår man lidt bedre, hvor man er, men det er stadig generelt beskrevet (det kunne være mange steder). I de moderne tekster, der kommer fra omkring 1870 ser vi langt mere indgående – og ofte – fine miljøbeskrivelser – f.eks. i Herman Bangs og I.P. Jacobsens tekster.

– en hjemmeside om dansk og engelsk