Dansk perioder

Perioder i litteraturhistorie er svære at forklare. De er inddelt efter nogle hovedtræk, men samtidig kan der i hver periode være vigtige undtagelser, som ofte ikke nævnes, fordi der så går kludder i periodeforståelsen.  F.eks. siger man om Romantikken fra 1800-1870, at folk primært var optagede af eventyr, men rent faktisk skrev forfattere også i denne periode f.eks. realistiske bøger m.v. Så periodelæsning og forståelse skal altid tages med et gran salt. På disse undersider kan du se, høre og læse om perioderne:

 • Oldtid-vikingetid: 200 – 750 ca. 🙂
 • Middelalder: 1100-1500 ca. 🙂
 • Renæssance og barok: 1500 – 1700 ca. 🙂
 • Oplysningstiden: 1700 – 1800 ca. 🙂
 • Romantik: 1800 – 1870. 🙂
 • Naturalisme: 1870-1890. 🙂
 • Symbolisme: 1890-1900. 🙂
 • Folkelig realisme: 1900-1915. 🙂
 • Ekspressionisme: 1915-1930. 🙂
 • Socialrealisme: 1930-1940 🙂
 • II Verdenskrig og efterkrig: 1940-1950 🙂
 • Modernisme: 1950 – 1960 🙂
 • Modernisme: 1960-1970.
 • Modernisme: 1970-1980.
 • Modernisme/postmodernisme: 1980-1990.
 • Postmodernisme: 1990 – 2001.
 • Post ‘9/11’.

– en hjemmeside om dansk og engelsk