Tegnsætning

Komma

På engelsk bruges pausekomma – dvs., man sætter komma, hvor det er naturligt at lave ophold i talen.

Der sættes komma:

  • Efter biordsled (adverbialled), der indleder en sætning: If you are in Copenhagen, come and see me.
  • Ved opremsninger: I would like to visit Germany, Australia and Indonesia. OG: I spent the evening reading, cleaning, doing the dishes, and talking to my brother on the phone. (Bemærk kommaet før og).
  • Foran direkte tale: After some time she said, “Will you leave her?”
  • Omkring indskudte sætninger: The king, who was wearing his amour, was also present.
  • Omkring biord: However, my father was happy to be there. OG: She had, surprisingly, kept her focus all the time.

Semikolon

Der sættes semikolon:

  • Mellem sætninger som er indholdsmæssigt forbundne: Some people love weekends; others love their day-to-day routines. OG: It is a good idea; let us hope it is working.

Kolon

Der sættes kolon:

  • Foran opremsning: We need four kinds of support: emotinal, economic, political and moral.
  • Foran en nærmere forklaring: We had to stop working: the plans were not suited.

Anførselstegn/gåseøjne

Der sættes anførselstegn:

Foroven: “Your information”, I replied, “is out of date”!

Apostrof

Der sættes apostrof:

Ved sammentrækning som erstatning for bogstaver: Can’t = can not, They´re = They are, We´d = We had eller We would.

– en hjemmeside om dansk og engelsk