Biord

(adverbier)

Betegner omstændigheder som tid, sted, måde, grad, årsag, nægtelse, formodning, holdning, f.eks.: Ude, nu, således, temmelig, hvorfor, ikke, vistnok, heldigvis.

  • Tidsadverbier: Nu, da.

  • Gradsadverbier: Temmelig.

  • Holdningsadverbier: Heldigvis.

– en hjemmeside om dansk og engelsk