Lyrik analyse

Digte, sange og anden lyrik og poesi kan med fordel analyseres udfra flg. punkter:

 • Titel, forfatter, periode.
 • Komposition og antal strofer, vers. (I digte er strofer enkeltlinjer, mens vers er samlede tekstdele/afsnit. I sange er det omvendt: Her er de samlede tekstdele/afsnit strofer og tekstdelenes linjer er vers.)
 • Rimdigt eller prosadigt?
 • Giv et referat af indholdet strofe for strofe.
 • Hvad er digtets emne?
 • Hvilke rim bruger digtet? Parrim, krydsrim, omsluttende rim, bogstavrim?
 • Bruger digtet ordbilleder sammenligninger/metaforer/symboler?
 • Ordvalg (Navneord, positive/negative/neutrale – udsagnsord, nutid/datid – tillægsord, plus-/minusord).
 • Er der forskellige planer i digtet?
 • Er der modsætninger og konflikter?
 • Digtets hensigt, budskab, tema?
 • Relater til andet læst/set materiale
 • Vurder digtet.

– en hjemmeside om dansk og engelsk