Essay

Essay er den opgavetype, der optræder hyppigst i de opgavesæt, som uddeles til afgangseksamen i skriftlig dansk – også kaldet dansk stil.

Det er en skriftlig genre, der udmærker sig ved at være i en fin balance mellem det objektivt saglige og – ikke mindst – det subjektive, hvor skribenten beskriver sine holdninger, vurderinger, f.eks. sin tvivl og sine refleksioner.

Oprindeligt stammer ordet essay fra det franske ord for at ‘prøve’ – ‘at forsøge sig’ og ‘at lave et udkast’. Man forsøger nemlig i et essay at sætte ord på de tanker, man har om et givent objektivt sagsforhold.

Essay genren er karakteriseret ved at:

  • Balancere mellem fakta og fiktion.
  • Have forskellige sproglige tilgange, f.eks.: fortællende, beskrivende, argumenterende, lyrisk og/eller fantaserende.
  • At optræde i dagblade, fagblade, på WWW,
  • Minde om kronikken som skriftlig genre.
  • Være og indeholde skribentens tanker om en given sag, hvorved skribenten på skrift ‘diskuterer’ og ‘reflekterer over’ forskellige perspektiver af en problemstilling, en aktuel sag og/eller et fælles anliggende mellem ham og læseren.
  • At have formålet at vække læserens (modtagerens) interesse og udbygge hans/hendes viden om essayets emne.
  • At skribenten søger sandheden, afprøver sin erfaring, er opfindsom og er sprogligt kyndig og varieret.
  • Ofte at svinge mellem det konkrete og erfarede/oplevede plan, det erindrede plan og det reflekterede plan.
  • Bruge mange tillægsord, sanseudtryk (beskrive ud fra lugte-, høre-, syns-, føle- og smags-sanserne), anvende forskellige personlige stedord (jeg, man, du vi, de etc.) og at anvende billedsprog, synonymer, associationer, metaforer, personificeringer m.v.)
  • Være en svær skriftlig genre, som derfor kan give de helt høje karakterer.

 

 

– en hjemmeside om dansk og engelsk