Præpositioner (forholdsord)

Forholdsord (præpositioner)

Er på engelsk det samme som på dansk: Det er alle de ord, der viser, hvor ting er i forhold til andre ting.

I flæng kan på dansk nævnes: På, i, under, ved, bag, foran, ad, mellem, over – plus de mere sammensatte: Overfor, nedenfor, ‘henne ved’.

På engelsk: On, in, at, behind, in front of, between, over.

Opgave

Sæt streg under forholdsordet i sætningerne.

  • The book lay on the table.
  • They where quickly getting in bed that evening.
  • At the square you could find numerous shops.
  • Behind it all was the old pile of garbage.
  • They were caught between two fires.
  • The birds flew over the beautiful landscape.

– en hjemmeside om dansk og engelsk