Stedord (pronomener)

Stedord (pronomener) betyder ikke noget i sig selv, men står i stedet for et navneord – og ofte et grundled.

Personlige stedord kender du fra, når vi bøjer udsagns-ord, f.eks.:

 1. person ental: I (jeg)
 2. person ental: You (du)
 3. person ental: He, she, it (han, hun, den/det)
 1. person flertal: We (vi)
 2. person flertal: You (I)
 3. person flertal: They (de)

Refleksive stedord viser tilbage til sætningens subjekt, f.eks:

 1. person ental: I hurt myself.
 2. person ental: You hurt yourself.
 3. person ental: He hurt himself. She hurt herself. The dog hurt itself.
 1. person flertal: We hurt ourselves.
 2. person flertal: You hurt yourselves.
 3. person flertal: They hurt themselves.

Gensidige stedord svarer på dansk til hinanden og hverandre. f.eks.:

 • They like each other.
 • We love each other’s dogs.

Ejestedord udtrykker ejerforhold i forhold til hver enkelt personlige stedord. F.eks.:

 1. person ental: My room is warm
 2. person ental: Your car is fast.
 3. person ental: His hair is long. Her hair is short. The dog lost its bone.
 1. person flertal: Our parenst are strict.
 2. person flertal: Your sisters are beautiful.
 3. person flertal: Their husbands are hard working.

Påpegende stedord svarer til ordene den, det, denne, dette, den, de, disse og dem.F.eks.:

 • In this house we do not talk like that.
 • These potatoes look smaller than those.
 • This is better.
 • That was the best.
 • Who is that speaking?
 • This is my website – like it or not!

Relative stedord bruges i bi/ledsætninger efter helsætninger, der består af hovedord. F.eks.:

 • The woman who left is my aunt.
 • The train which is late is old.

Who, whom og whose, f.eks.:

 • The man who invented the machine was Vonnegut.
 • This is Mr. Winton, who is actually quite clever.
 • The class whose pupils are keen on grammar like to work in silence.

Which, f.eks.:

 • No one remebers the game which he once won.

That, f.eks.:

 • Was this the man that I had read so much about?

– en hjemmeside om dansk og engelsk