Udsagnsord

(verber)

Betegner handling, begivenhed eller tilstand. Bøjes i tid (nutid, datid, førnutid, førdatid, fremtid og i navneform).

F.eks.

Navneform: At være – Nutid: ER – Datid: Var – Før nutid: Har været – Før datid: Havde været – Fremtid: Vil være.

Udsagnsord opdeles i:

  • Hjælpeverber: Være, have, blive og få, der bruges i ‘førnutid’ og ‘førdatid’.
  • Modalverber (mådesudsagnsord): Burde, gide, kunne, måtte, skulle, turde, ville (kendes på at de følges af infinitiv uden ordet at). (Eks; Han ville protestere).
  • Fuldverber: Øvrige verber såsom; begynde, forstå, købe, supplere.

– en hjemmeside om dansk og engelsk