Billedanalyse

Billedanalyse anvendes både på malerier, fotografier, illustrationer og andre visuelle stillestående værker, f.eks. skilderier, kobberstik, linoleums- og kartoffel-tryk og i visse tilfælde også 3D skulpturer. Samlet kan man sige, at billedanalyse kan anvendes på al stillestående visuel kommunikation.

Når du skal analysere et billedes, så vurdér følgende:

 • Præsentation (billedtype, kunstner, alder).
 • Hvilken billedkategori tilhører billedet? Tegning, oliemaleri, farvefoto?
 • Beskriv billedet – tid, sted, miljø og personer!
 • Perspektiv: Fugle – normal – frø.
  Komposition: Forgrund, midte, baggrund. Diagonal, L, trekant, cirkel og det gyldne snit eller andre.
 • Farvevalg – farvesymbolik – kolde eller varme farver?
 • Tolkning af billedet, herunder symboler, meninger, holdninger.
 • Tema (billedets grundtanke/ide).
 • Hensigt (Hvad har billedmageren villet med billedet?).
 • Perspektiv (Sammenlign med andre billeder, samtiden, film…).
 • Vurdering (Hvad synes du om billedet?)

– en hjemmeside om dansk og engelsk