Verber (udsagnsord)

Der findes to slags verber:

 • Hovedverber (mange tusinde), f.eks.: Read, sleep, walk, look, hear, be, swim, crawl, sit, carry etc.
 • Hjælpeverber (disse tolv): Have, do, be, can, will, shall, may, must, ought to, dare, need, used.
 • Hovedverber er alle de ord, som dækker specifikke aktiviteter ( evt. tilstande).
 • Hjælpeverber hjælper på engelsk bl.a. til at danne førnutid, førdatid og fremtid.

Verbernes tider
Enkle tider er:

 • Nutid (præsens/present tense), f.eks.: He works, she reads etc.
 • Datid (imperfektum/past tense), f.eks.: He worked, she read etc.

Sammensatte tider er:

 • Førnutid (perfektum), f.eks.: She has painted the house.
 • Førdatid (pluskvamperfektum), f.eks.:She had painted the house.
 • Fremtid (futurum), f.eks.: She will paint the house.

Udvidet form gælder både enkle og sammensatte tider. De dannes ved hjælp af hjælpeverbet ‘to be’ og ing-formen på hovedverbet:

 • Nutid: He is painting the house.
 • Datid: He was painting the house….
 • Førnutid: He has been painting the house….
 • Førdatid: He had been painting the house….
 • Fremtid: He will be painting the house….

Regelmæssige verber
bøjes ens ved at sætte ed på verbet i datid. F.eks.

 • Nutid: I wash, you wash, he-she-it wash, we wash, you wash, they wash.
 • Datid: I washed, you washed, he-she-it washed, we washed, you washed, they washed.

Uregelmæssige verber (ca. 200 stk. på engelsk)
bøjes uens og danner ikke ed i datidsform, men ændrer ord, vokal, endelse m.v. alt efter type. F.eks.

 • Nutid: I am, you are, he-she-it is, we are, you are, they are.
 • Datid: I was, you were, he-she-it was, we were, you were, they were.

– en hjemmeside om dansk og engelsk