Ordklasser

Ordklasser

Ordklasser er de elleve typer ord, man betegner som sætningers materiale. Med materialet (ordklasserne) opbygges sætningerne i sætningsled, som er materialet omsat til ordenes funktion, bøjning og betydning i sætningerne.

  • Funktion: Om ordet i sætningen er grundled, udsagnsled, genstandsled, hensynsled m.v.

  • Bøjning: Ordets muligheder for at blive bøjet og i hvilke bøjningskategorier i tal eller bestemthed.

  • Betydning: Om ordet betegner personer, ting, følelser, egenskaber, handlinger o.l.

– en hjemmeside om dansk og engelsk