Genstandsled

 • Genstandsleddet er det led i sætning som handlingen drejer sig om (er rettet imod).
 • Man finder genstandsled ved at spørge om ‘hvem’ eller ‘hvad’, efter man har fundet udsagnsled og grundled. F.eks. ”Vi malede PLANKEVÆRKET”. (Spørgsmål: Hvad malede vi?)
 • Man sætter trekant under genstandsleddet.
 • Genstandsleddet består oftest af navneord.
 • Genstandsled kan bestå af et udsagnsord i navneform. F.eks. ”De lærer hurtigt AT LÆSE”.
 • Genstandsled kan forekomme i forbindelse med udsagnsled i bydeform. F.eks. ”Stryg GARDINERNE”.

Eksempler

 • Har du husket SODAVAND?
 • Vi gik EN LANG TUR.
 • Mange får HOVEDPINE.
 • Både mælk og ost indeholder EN DEL FEDT.
 • Hun elskede  AT SOVE.

Nogle gange kan et ord både være genstandsled og hensynsled. f.eks. Hun så HAM i øjnene.

– en hjemmeside om dansk og engelsk