Dansk sprog

Her kan du foreløbig se, høre og læse to undersider om sprog fra et skoleinterview om dansk sprogs udvikling og påvirkningsfaktorer. Der er visse detalje fejl, som du bedes undskylde. 🙂

– en hjemmeside om dansk og engelsk