Conversion charts

Længde og areal:

 • 1 inch.                                         2,54 cm.
 • 1 foot.          12 inches.        30,48 cm.
 • 1 yard.          3 feet.                91,44 cm.
 • 1 mile.          1760 yards.   1609 m.
 • 1 acre.                                        4046,8 m2.

Vægt:

 • 1 ounce.                                       28,35 g.
 • 1 pound.                                       453,6 g.
 • 1 stone.                                        6,35 kg.
 • 1 ton.                                             1016 kg. 

Rummål:

                                          UK                         USA  

 • Gallon.                 4,564 l.                3,785 l.
 • Pint.                      0,568 l.                 0,4731 l.
 • Barrel.                159 l.
 • Bushel.                36,4 l.
 • 1 quart.              1,137l.                  0,951 l.                                      

– en hjemmeside om dansk og engelsk