Skriv novelle

At skrive en novelle er en nydelse for nogle og en udfordring for andre. Novelle lægger nemlig op til, at man skal finde på en historie. Samtidig har noveller nogle genretræk, som er vigtige. Når du skriver den, så husk derfor at en novelle:

 • Er kort (2-5 Pc-sider).
 • Er opdigtet.
 • Er kort i fortalt tid (det tidsrum fortællingen dækker).
 • Ofte er realistisk, men også kan være underlig.
 • Ofte kun behandler et emne/tema.
 • Ofte har en enkel handling – og ofte kun består af en eller få situationer.
 • Ofte kun har én eller få hovedpersoner.
 • Ofte har hovedpersoner der oplever en afgørende forandring.
 • Har en vigtig indledning og afslutning.
 • Har en titel, der fortæller noget om hvad novellen handler om.
 • Kan skrives udfra ‘berettermodellen’: Anslag, Præsentation, Uddybning, Vendepunkt, Konfliktoptrapning, Klimaks og Udtoning. (Se undersiden: “Dansk analyse”).

 

– en hjemmeside om dansk og engelsk