Folkelig realisme 1900-1915 :)

Folkelig realisme – det folkelige gennembrud: 1900-1915.

Danmarks industrialisering og urbanisering har fat. Højskolerne hareksisteret i henved 70 år.  Der er stadig  ringe kår på landet, så nu er det landbefolkningens tur til at ‘ryge i blækhuset’.

 • Litteraturen får fokus på bøndernes, husmændenes, daglejernes, tjenestefolkens og arbejdernes liv.
 • Litteraturen skrives af forfattere med kritisk indsigt i landlivet.
 • Forfatterne søger deres rødder (ofte i Jylland), i sproget og livet på landet.
 • Det fysiske arbejde  hyldes og læserne kommer tæt på staldlugten, redskaberne, jorden, møddingen, de ømme muskler, sveden der springer fra panden, det varme yver.
 • Vigtige forfattere er Johan Skjoldborg, Jeppe Aakjær, hans kone Marie Bregendahl, Martin Andersen Nexø, Johannes V. Jensen og Jacob Knudsen.
 • Jeppe Aakjær skriver 1904 ”Vredens børn” og Johan Skjoldborg skriver ”Gyldholm”, som begge belyser tjenestefolkenes liv.
 • Jacob Knudsen skriver f.eks. ”Rodfæstet” (1911), ”Den gamle præst” (1899), ”Sind” (1903), ”Angst” (1912) og ”Mod” (1914).
 • Johanns v. Jensens serie ”Himmerlandsfortællinger”  fortæller jydernes historier i en saga-lignende stil. Og han skriver ”Digte 1906” samt romanerne “Kongens fald” – og “Den lange rejse”.
 • Martin Andersen Nexø skriver ikke mindst ”Pelle erobreren” (1910) og senere ”Ditte menneskebarn” (1917).
 • Visen får stor betydning. Nævnes bør: ”Jeg er havren”, ”Sneflokke kommer vrimlende”, ”Jeg bærer med smil min byrde”, ”Spurven sidder stumt bag kvist”, ”Jens Vejmand med flere. Carl Nielsen og Jeppe Aakjær bidrager med hundredevis af melodier og viser. Ludvig Holstein skriver ”Det er i dag et vejr” og Jacob Knudsen skriver ”Se, nu stiger solen af havets skød” (1891).
 • Fyn bliver centrum for periodens malere, der også er mere folkelige og realistiske end Skagensmalerne og guldalderen. Mange af deres malerier kan i dag ses på fynske museer.

Samfundet:

 • De første danske højskoler – Askov og Røddinge højskoler blev etablerede allerede i ca. 1830. Omkring tiden for det folkelige gennembrud var disse veletablerede traditioner for mange på landet. Jeppe Aakjær og hans kone, Marie Bregendahl og Johannes v. Jensen bliver formet af dette højskoleliv – og bliver derfor forfattere i det folkelige gennembrud.
 • Venstre partiet sprænges i 1905 pga. af partiets opdeling mellem rige bønder og fattige husmænd og nye intellektuelle.
 • Den ny skolelov af 1903 fører til etablering af underskole, mellemskole, realskole og gymnasium.
 • 1915 indføres kvindernes valgret.
 • Tyendeloven fra 1864 gav husherren revselsesret. De nye bøger er medvirkende årsag til at Tyendeloven revideres (1904, 1909 og 1921).
 • Mange europæere og danskere udvandrer til Amerika.

– en hjemmeside om dansk og engelsk