Adjektiver (tillægsord)

Tillægsord (Adjektiver/adjectives)
Tillægsord siger noget om navneord og stedord – dvs. om ting, personer, begivenheder, steder, tider, tilstande m.v. Tillægsord forklarer med andre ord, hvordan noget er, f.eks.:

 • Egenskab: A clever boy, a fast girl.
 • Tilstand: A hungry shark, a weak bird.
 • Kategori: A wooden cabin, an american writer.

Beskrivende tillægsord beskriver varierende grad, f.eks.:

 • Very big, rather easy – som bestemmes af very og rather.
 • Big, bigger, biggest – som kompareres.

Tillægsordenes komparation.
Tillægsordene har tre grader:

 • Positiv: Warm, cold, nice.
 • Komparativ: Warmer, colder, nicer.
 • Superlativ: Warmest, coldest, nicest.

More og most komparation. Tillægsord bøjes også med more og most, f.eks.

 • Afraid, more afraid, most afraid.
 • Moderne, more modern, most modern.
 • Difficult, more dificult, most difficult.
 • A musical child, a more musical child, the most musical child.
 • A nervous teacher, a more nervous teacher, the most nervous teacher.
 • A personal style, a more personal style, the most personal style.
 • A popular game, a more popular game, the most popular game.

 

 

Uregelmæssig komparation. Tillægsord bøjes også uregelmæssigt, f.eks.:

 • Good, well best.
 • Bad, worse, worst.
 • Small, smaller, smallest.

Klassificerende tillægsord, der ikke kompareres, f.eks.:

 • A wooden chair.
 • Central heating.
 • Electric guitar.
 • A square table
 • Environmental control.
 • Industrial worker.
 • Nuclear power.

– en hjemmeside om dansk og engelsk