Ungdomsnovelle – analyse

En ungdomsnovelle er pr. definition en novelle, der er skrevet i det tidsrum en elev har levet, mens eleven stadig går i folkeskolen. Når vi analyserer ungdomsnovelle, ser vi på følgende ting i teksten:

  • Vi ser på handlingen – om den f.eks er kort, er skrevet til unge, har et ungdommeligt indhold og nogle begivenheder, vi som unge kan genkende på grund af dens fokus på situationer og personer.
  • Vi ser på miljøet – om det f.eks. er et genkendeligt miljø for børn og unge – en grillbar f.eks.
  • Vi ser på titel og åbning, som begge ofte siger rigtigt meget om, hvad novellen egentligt handler om (tema).
  • Vi ser på slutningen, om den f.eks. er åben eller peger tilbage på novellens udgangspunkt.
  • Vi ser på fortælleren – 1. person ental, 3. person ental, universel m.v. Her fokuserer vi specielt på, at fortælleren måske ikke er til at stole på – har et ungt menneske altid styr på virkeligheden?
  • Vi ser på sproget – eller den sproglige stil. Er det slang, talesprog, kryptisk, replikker.
  • Vi ser på noget så voksen som intertekst – om der er henvisninger til andre tekster i novellen, som metafiktion – om teksten egentligt omtaler sig selv, som genre blanding – om teksten f.eks. både er realistisk og fantasifuld og overvirkelig.

– en hjemmeside om dansk og engelsk