Socialrealisme (1930 – 1940) :)

 • Perioden starter med NY børskrak 1929 og verdensomspændende økonomiske krise.
 • Arbejdsløsheden breder sig i den industrialiserede verden.
 • 1930-ernes socialrealisme dækker arbejderklassens krisekår.
 • Et gennemgående tema er, hvorledes mennesker klarer sig.
 • Flipproletaren i service, handel og kontorbliver en vigtig karakter.
 • Hvorfor et liv er præget af pænhed, velopdragenhed, pligt og regelmæssighed?
 • Da tyske borgere efterlever nazismen optages danske forfattere af, hvor vigtigt det er at tænke frit og selvstændigt i et demokrati.
 • Psykologien – og dens fokus på barndommen – slår igennem som ‘psykologisk realisme’, der søger svar på sine karakterers kvaler.
 • Livets psykiske påvirkninger får plads: Hvorfor bliver mennesket angstfuldt, ensomt, mistroisk, hadefuldt og selvundertrykkende?
 • Mange karakterer er nu børn – dermed reflekterer forfatterne – og gerne læserne også – over, hvorfor de voksne er  som de er.

Forfattere og værker, der bør nævnes i perioden:

 • Karen Blixen  (Isaac Dinesen): “Syv fantastiske fortællinger” (novellesamling 1935-36)
 • Tove Ditlevsen: “Pigesind” (digtsamling 1939)
 • HC Branner: “Legetøj” (roman 1936), “De blå undulater” (novelle 1939). “Om lidt er vi borte” (novellesamling 1939).
 • Poul Henningsen: “Kulturkampen” (Tidsskrift 1935-39 for ytringsfrihed (antinazistisk).
 • Kjel Abell: “Melodien der blev væk” (teaterstykke 1935).
 • Sven Møller Kristensen: “Sangen om Larsen” (Det sku være så…).
 • Johannes wulff: “Netterstrøm skifter pige” (novelle 1930).
 • Haralds Herdal: “Man skal jo leve” (arbejder roman 1934).
 • Mogens Klitgaard: “Der sidder en mand i en sporvogn” (roman, 1937).
 • Bodil Bech: “I halvsøvne” (digt 1934).
 • Gustaf Munch Petersen: “Det underste land” (digtsamling 1933) og “Nitten digte” (digtsamling 1937).
 • Henrik Pontoppidan. Fire erindringsbind: “Drengeaar”, “Hamskifte”, “Arv og gæld” og “Familjeliv” 1933 – 40).
 • Johannes v. Jensen. “Doktor Renualts fristelser” (roman 1935), “Gudrun” (roman 1936) og “Det blivende” (roman 1934).
 • Hans Kirk. “Daglejerne” (roman 1936) og “De nye tider” (roman 1939).
 • Jørgen Nielsen: Noveller f.eks.: “De hovmodige ” 1930 “Stedbørn” 1932, “Dybet” 1940. Romaner i perioden: “En kvinde ved baalet” (1933) og “En gaard midt i verden” (1936).
 • Tom Kristensen: “Hærværk” (roman 1930). “En fribytters ord” (digtsamling 1932), “Mod den yderste rand” (digte 1936).
 • Hans Scherfig: “Den forsvundne fuldmægtig” (roman 1938). Kriminoveller til “Ude og hjemme2 1932-36 og “Hav lærer vi i skolen” (Kristisk/marxistisk børnebog og forstudie til “Det forsømte forår” 1933). “Den døde mand” (krimisatire 1937).

– en hjemmeside om dansk og engelsk